ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова

Вход за взискатели
Потребител:
Парола:
Таксите за извършване от частния съдебен изпълнител на отделните изпълнителни действия са определени в Тарифа за таксите и разноските към Закона за Частните Съдебни Изпълнители (ЗЧСИ). Те са еднакви с тези, предвидени в Тарифа 1 към ЗДТ, по която работят държавните съдебни изпълнители.
Раздел I

1. За образуване на изпълнително дело се събира такса - 20 лв.

2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение се събира такса - 50 лв.

3. За извършване на всяка една справка за длъжника и неговото имущество се събира такса - 5 лв.

4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса - 10 лв.

5. За връчване на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа, изявление на взискателя се събира такса - 20 лв.

6. За издаване на удостоверение се събира такса - 5 лв.

7. За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълни- тел се събира такса - 2 лв. а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща -1 лв.

8. За изготвяне на копие от изпълнителното дело се събира такса - 10 лв.

 * Забележка :за изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетент ния съд се събира такса - 20 лв.

9. За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търовско дружество по чл. 398 б, ал.1 ГПК, се събира такса – 15 лв.

10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса - 15 лв.

11. За присъединяване на взискател се събира такса - 50 лв.

12. За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса - 30 лв.

13. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса - 30 лв.

14. За овластяване на взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване по чл. 398 б, ал.2 и 3 ГПК се събира такса - 20 лв.

15. За извършване на продажба на безналични ценни книжа се събира такса - 100 лв.

16. За изпълнение на определено действие, предвидено в гл.45 от ГПК се събира такса - 50 лв.

* Забележка : Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете .

17. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса - 20 лв.

18. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в тази раздел .

19. За предоставяне на документи и информация относно публична продан или продажбата Закона за особените залози (ЗОЗ) се събира такса - 20 лв.

Раздел II

20. За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1.5% върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.

* Забележки :

 1. Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, се събира такса върху същата сума.

 2. Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, се събира такса и върху разликата .

 3. При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис .

21. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ се събира такса в размер- 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.

* Забележка : След публичната продан или продажба таксата е за сметка на купувача .

22. За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса в размер 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.

* Забележки :

 1. Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси .

 2. Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача .

 3. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв .

23. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса 1.5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв.

* Забележка : Таксата е за сметка на купувача .

24. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.

* Забележка : При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове .

25. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество се събира такса, както следва :

а) когато имуществото не носи доход - от 50 до 100 лв. за календарен месец

б) когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото - 20 на сто върху брутния месечен доход от имуществото за периода на пазенето, но не по-малко от 50 лв.

26. За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума както следва :

а) до 100 лв. - 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
в) от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. - 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. - 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. - 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

 

* Забележки :

 1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума .

 2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време .

 3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от частния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели .

 4. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по т. 20 за извършване на опис .
Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
 • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
 • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
 • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
 • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
 • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X